Công trình nhà thờ Công Giáo

Công trình nhà thờ Công Giáo

0948530420

CS1: Khu làng nghề nhôm đúc, Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định
CS2: Khu công nghiệp Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định

Thông tin công trình

Công trình cổng nhôm đúc nhà thờ công giáo

Dự án - Công trình khác

TOP
Liên hệ điện thoại